KISALTMA

Uluslararası Ticari Terimler

 

A/V
Kıymet üzerinden
AF
Peşin avans navlun
AWB
Konşimento(Hava)
B/G
Gümrüğü ödenmemiş transit mal
BT
Yükleme ve boşaltma kuralları
CAD
Vesaik mukabili
CAG
Mal mukabili
CFR
Mal bedeli ve navlun
CIA
Peşin para
CIF
Mal bedeli Sigorta ve navlun (Deniz yolu)
CIP
Taşıma ve sigorta ödenmiş
CL
Alıcının bulunduğu istasyona teslim
COD
Teslimat anında ödeme
CONF
Teyit/Teyitli
COS
Sevkiyat anında peşin para
CPD
Vergi, rüsum gemi kiralayana ait
CPT
Taşıma Ödenmiş
CR
Cari Kur
D/A
Kabul karşılığı vesaik
D/O
Teslimat emri
D/P
Vesaik mukabili ödeme
DAD
Tahsilatı yapan bankanın takdiri karşılığında vesaik
DAF
Sınırda teslim
DDU
Vergileri ödenmemiş teslim
DEQ
Rıhtımda teslim (Vergileri ödenmiş)
DES
Gemide teslim
DFT
Poliçe/ Kambiyo senedi
ENCL
Ekleri

KISALTMA

Uluslararası Ticari Terimler

 

END
Ciro edilmiş/ ciro
ETA
Geminin tahmini varış zamanı
EXQ
Rıhtımda teslim
EXW
İşyerinde teslim
FD
Boşaltma masrafları gemiye ait olmaksızın

FAS

Gemi yanında teslim
FCA
Taşıyıcıya teslim
FAND
Navlun ve Sürastarya
FIB
Ambara teslim
FIO
Taşıyıcının yükleme ve boşaltma gideri ilgisi yoktur.
FIOS
FIO ve istif gideriyle ilgisi yoktur.
FO
Boşaltma alıcıya ait
FOB
Gemi Bordasında teslim
FOC
Ücretsiz
FRFWRD
Navlun vadeli
FRT
Navlun
FRTCOLL
Navlun tahsil edilecek
FRTPP
Navlun peşin ödenmiş
GRWT
Brüt ağırlık
IOU
Size borcum, borç senedi
IRREV
Rücu edilmez (Gayrikabilirücu)
L/C
Akreditif
LO
Boşaltma satıcıya ait
M/R
Ordino/ Yükleme ordinosu
MIP
Deniz Sigortası poliçesi
PA
Vekaletname / Özel hesap
PB
Tasarruf Cüzdanı
TO
Ciro